தாய்மையின் சக்தி

December 9th, 2013

ஒரு மலைப் பிரதேசத்தில் மலை உச்சியில் ஒர் இனத்தாரும், அடிவாரத்தில் இன்னொரு இனத்தாரும் வாழ்ந்து வந்தார்கள். இரு இனத்தாருக்கும் எப்போதும் பகை.

ஒரு முறை உயரத்தில் இருந்தவர்கள் அடிவாரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு குழந்தையைக் கடத்தி விட்டார்கள். சமூகத்திலிருந்த சில பெரியவர்கள், மலைமேல் இருந்த சமூகத்தினரிடம் சமாதானமாகப் போய் பேசினால் குழந்தையை மீட்டு வந்து விட சாத்தியம் இருப்பதாக ஊரில் உள்ள இளைஞர்களிடம் அறிவுரை கூறினர். இளைஞர்கள் சிலர் உடனே முன்வந்தார்கள். அவர்கள் கடினமான வேலைகள் செய்து பழகியவர்கள். எந்தச் செயலை எடுத்தாலும் அதை விடாமுயற்சியுடன் முடிக்கும் மனப்போக்கைக் கொண்டவர்கள். ஊர் பெரியவர்களும், இந்தச் செயலை முடிக்க இவர்கள்தான் சிறந்தவர்கள் என்று அவர்களை வாழ்த்தி அனுப்பி வைத்தார்கள்.

இளைஞர்களும் ஆர்வத்துடன் கிளம்பினார்கள். அந்த மலையின் சில பகுதிகள் மிகவும் செங்குத்தானவை. அந்த இளைஞர்களால் அப்படி ஒரு பகுதியை ஏறிக் கடக்க முடியவில்லை. விடாமுயற்சியுடன் அப்பகுதியைக் கடக்க பலமணி நேரமாக பல வழிகளில் முயன்று கொண்டிருந்தனர். களைத்துப் போனால் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு மீண்டும் முயற்சித்தனர்.
அப்போது தம் ஊரைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் மேலேயிருந்து கடத்தப்பட்ட குழந்தையைத் தூக்கிக் கொண்டு கீழே இறங்கி வருவதைப் பார்த்தார்கள். அவள் அருகில் வந்தவுடன் ‘நாங்கள் ஏற சிரமப்பட்ட மலையை நீ ஏறிச் சென்றுவிட்டாயே! எப்படி?’ என்று வியப்புடன் கேட்டார்கள். அவள் இடுப்பிலிருந்த குழந்தையைக் காட்டி ‘இது உங்கள் குழந்தை இல்லை. என் குழந்தை. அதுதான் வித்தியாசம்’ என்று பதில் சொன்னாள்.

எனக்கு அன்பான சகோதரியே நீ ஒரு பெண்ணாக இருப்பதையிட்டு சந்தோஷப்படு. தாய்மை என்னும் மேன்மையை கர்த்தர் உனக்கே கொடுத்துள்ளார். ஒரு குழந்தையை பெற்றால்தான் தாய் என்றில்லை. தாய்மை என்பது பெண்மையின் இன்னொருபக்கம்.

ஒரு பெண்ணுக்கு தேவன் தாய்மை என்றொரு தன்மையை கொடுத்து அன்பு என்னும் சக்தியையும் அவளுக்கு கொடுத்துள்ளார். ஆண்களை விட பெண்களே அன்பும் மென்மையும் அதிகம் கொண்டவர்கள். இந்த அன்பு என்னும் ஒன்று மற்றவருக்காக எதையும் செய்து விடக்கூடிய சக்திவாய்ந்தது. அதற்கு சிறந்த உதாரணம் நம் இயேசுவின் அன்பு. அது நமக்காக உயிரையே கொடுக்கவில்லையா? மேலே நான் கூறிய சம்பவத்தில் அந்த இளைஞர்களால் சாதிக்க முடியாதவற்றை அந்த தாய்மையின் அன்பு சாதிக்கவில்லையா?

பெண்ணே இந்த தாய்மை என்னும் மேன்மையான கொடையை நீ தேவனுக்காக பயன்படுத்திப் பார்த்திருக்கிறாயா? சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் ஊழியம் செய்ய பெண்ணெனும் நீயே சிறந்தவள். உன் அயலில் உள்ள பிள்ளைகளிடமும் சபையில் உள்ள பிள்ளைகளிடமும் ஊழியம் செய்ய தொடங்கிப்பார். உனக்குள் தேவன் வைத்துள்ள தாய்மை எந்தளவுக்கு தேவனுக்கு தேவை என்பதை நீ உணர்ந்து கொள்வாய்.

மேலும் தேவன் உனக்குள் வைத்துள்ள அன்பு எனும் சக்தியை பயன்படுத்தி பார். எத்தனை பிள்ளைகளை தேவனுக்குள் கொண்டுவர உன்னால் முடியும் என்று நீயே அறிந்து ஆச்சரியப் பட்டுப் போவாய். பிள்ளைகளிடம் தேவ அன்பை காட்டும் போது அவர்கள் உடனடியாக தேவனுக்கு அடிபணிந்துவிடுவார்கள். அவர்கள் மூலம் அவர்கள் குடும்பம் தொடப்படும். தேவ நாமம் மகிமைப்படும்.

mathy1

 

கர்த்தர் உன்னை மென்மேலும் ஆசீர்வதிப்பார்…

Best Web Design Batticaloa